Hilo de soldadura

INNOVACIÓ PER AL SECTOR
D’ENVASOS METÀL·LICS

La Farga ha desenvolupat la tecnologia per produir el fil de coure polimicroaliat dissenyat específicament per soldar envasos metàl·lics.

El nostre fil de coure afavoreix la qualitat de les soldadures gràcies a la major resistència a la tracció i a les temperatures elevades. En conseqüència, garanteix més estabilitat dimensional durant el procés de soldadura.

INNOVACIÓ PER AL SECTOR
D’ENVASOS METÀL·LICS

La Farga ha desenvolupat la tecnologia per produir el fil de coure polimicroaliat dissenyat específicament per soldar envasos metàl·lics.

Descarrega el catàleg de fil de soldadura

El nostre fil de coure afavoreix la qualitat de les soldadures gràcies a la major resistència a la tracció i a les temperatures elevades. En conseqüència, garanteix més estabilitat dimensional durant el procés de soldadura.

La Farga hilo de soldadura

El procés de fabricació del nostre fil de coure està subjecte a una patent que té com a objecte la composició química necessària per oferir un fil de coure apte per a la soldadura amb millors propietats mecàniques i de resistència davant de la temperatura que el fil de coure convencional. Això li confereix una millor estabilitat dimensional durant el procés de soldadura. S’empren un total de 20 elements d’aliatge que confereixen al material les propietats diferenciades respecte al fil convencional.

El nostre fil de coure compleix una funció fonamental: soldar de manera segura i hermètica els envasos metàl·lics d’aliments, aerosols i productes cosmètics dels nostres clients.

Norma

CAS número

REACH número

Composició química

Estat

Diàmetres

Embalatge

Embalatge i fitxa de producte

FIL DE SOLDADURA LA FARGA

bb

Directiva RoHS

7440-50-8

01-2119480154-42-0061

Cu+Ag > 99.90% Oxigen < 0.0400 %

Dur o recuit

Ø 1.20 Ø 1.25 Ø 1.32 Ø 1.35 Ø 1.38 Ø 1.48 Ø 1.50 Ø 1.80 Ø 2

Embalatge En cistelles de cartró de 1000-2000 kg

*Consulta per a més especificacions.