LA FARGA, UNA EMPRESA AMB IMPACTE

Maximitzar l’ús del coure reciclat i el desenvolupament de les tecnologies que ho fan possible.

Som agents ACTIUS que treballem per generar valor compartit per a tots els nostres grups d’interès i pel conjunt de la societat perquè per a nosaltres és important el QUÈ fem, però, sobretot, COM ho fem.

La força de La Farga resideix, sobretot, en la innovació tecnològica constant i en el desenvolupament de coneixement. Transformant el mercat i la societat amb la voluntat de transcendir, sempre amb una visió de futur.

Busquem la màxima eficiència del negoci i així poder aportar el major impacte positiu a la societat. El nostre propòsit i valors ens guien a l’hora de prendre decisions estratègiques i ens permeten operar dia a dia sobre la base de la nostra cultura corporativa i el nostre compromís sincer per la innovació i el desenvolupament sostenible.

LLEGIR MÉS

LLEGIR MENYS

LA FARGA, UNA EMPRESA AMB IMPACTE

Maximitzar l’ús del coure reciclat i el desenvolupament de les tecnologies que el fan possible.

Som agents ACTIUS que treballem per generar valor compartit per a tots els nostres grups d’interès i pel conjunt de la societat perquè per a nosaltres és important el QUÈ fem, però, sobretot, COM ho fem.

La força de La Farga resideix, sobretot, en la innovació tecnològica constant i en el desenvolupament de coneixement. Transformant el mercat i la societat amb la voluntat de transcendir, sempre amb una visió de futur.

Busquem la màxima eficiència del negoci i així poder aportar el major impacte positiu a la societat. El nostre propòsit i valors ens guien a l’hora de prendre decisions estratègiques i ens permeten operar dia a dia sobre la base de la nostra cultura corporativa i el nostre compromís sincer per la innovació i el desenvolupament sostenible.

LLEGIR MÉS

LLEGIR MENYS

Els nostres valors

Compromís

Il·lusió

Mentalitat oberta

Innovació

Missió

Som pioners en oferir solucions de
coure sostenible a la societat.

Visió

Transformar el mercat a través del lideratge en el reciclatge de Cu, aportant solucions innovadores per contribuir en el desenvolupament d’una economia d’impacte positiu.

Descarrega el nostre informe de sostenibilitat

Les persones en el centre

Cuidar i protegir les persones és un dels nostres pilars més importants. D’aquesta companyia en depenen moltes més famílies que no només la de La Farga. És per elles, i per les generacions futures, que sempre vetllarem pel benestar de l’empresa i les persones.

Som una empresa metal·lúrgica i industrial, i és la nostra obligació garantir la seguretat, la salut i el benestar de tot el nostre equip. Promovem el desenvolupament del talent, la igualtat d’oportunitats i programes de conciliació.

ISO 45001

Bon govern

Som una empresa familiar, on els nostres principis, els nostres valors i el nostre sentit de la responsabilitat ens exigeixen tenir una estructura de governança sòlida, basada en la transparència. Amb l’objectiu de continuar prosperant en un entorn de canvi constant i preservar el llegat amb visió a llarg termini, així com salvaguardar els interessos de la companyia davant dels interessos de l’accionariat.

Compromís ambiental

El nostre objectiu és preservar els recursos naturals i minimitzar el nostre impacte ambiental, reduint la nostra petjada de carboni i la de les nostres solucions. Al llarg de la història, hem estat pioners en el tractament de coure reciclat i en oferir les solucions més sostenibles i eficients a la societat de forma responsable i ètica.

ISO 50001
ISO 14001

Fundació La Farga

Transcendir impulsant l’educació i la cultura

La Fundació La Farga va ser creada el 2004 amb la missió de crear valor i riquesa en el seu entorn més proper. Des de llavors, dona suport a iniciatives educatives, socials i culturals. El juny del 2017, va incorporar la Fundació Privada Josep Moncusí.

Per aquest motiu, el seu àmbit d’actuació se centra en els seus treballadors, fills de treballadors i membres de la família empresària de la Farga, la comarca d’Osona, el Ripollès i el Moianès i, més concretament, als municipis de les Masies de Voltregà i Sant Joan de les Abadesses.

Àrees de les iniciatives

Àmbit social

En l’àmbit social, participa activament a través de donacions, patrocinis, premis i col·laboracions en activitats de Les Masies de Voltregà i de la comarca d’Osona.

Àmbit cultural

En l’àmbit cultural, l’any 2008 va inaugurar el Museu del Coure. Una plataforma única a Europa on s’exposen de manera tècnica, didàctica i vivencial les propietats, la importància històrica i les aplicacions del coure en passat, present i futur.

Àmbit educatiu

En l’àmbit educatiu, destina part dels fons a través de beques d’estudi per a la formació de la família empresària, treballadors i fills de treballadors de La Farga i habitants de Les Masies de Voltregà i Sant Joan de les Abadesses. Cada categoria té una convocatòria, unes bases i un pressupost propi.

La Fundació La Farga gaudeix d’un dels grans tresors de La Farga, l’edifici que acull el Museu del Coure. El mateix edifici que gaudia la família fundadora durant els estius, les parets del qual avui contenen molts records i esforç. Un esforç que ha marcat el destí de moltes generacions i de tota una regió.

El patronat és l’òrgan de govern principal de la Fundació La Farga i és responsable de la seva administració i representació davant de diferents organismes i actes institucionals.

Entre les seves funcions es destaca la programació d’activitats i la destinació dels fons econòmics. Actualment, el patronat està format per 7 persones:

Oriol Guixà

President

Tristán Fisas

Director

Xènia Andrade

Patrona

Carmiña Pérez

Patrona

Meri Rovira

Patrona

Marta Otero

Patrona

Marisa Gil

Patrona

La Fundació La Farga es troba en el Museu del Coure, que està estretament vinculat a la història de La Farga i de la mateixa Fundació. L’edifici es va construir entre el 1918 i el 1920 a petició de Josep Lacambra qui, durant l’ampliació de les instal·lacions de la companyia, va decidir construir un xalet per a la seva família al camí que conduïa a la fàbrica.

Anys després, la residència familiar va ser objecte d’una rehabilitació en un projecte en col·laboració amb la Universitat de Vic per convertir-lo en el Museu del Coure actual que conserva el disseny arquitectònic original d’estil modernista.

LES NOSTRES BEQUES

L’oportunitat de fer realitat els teus somnis

Mitjançant beques educatives de diverses categories, oferim noves oportunitats de creixement acadèmic i professional tant pels empleats de La Farga i els seus familiars com pels habitants de la zona que no estiguin vinculats directament amb l’empresa. Al llarg de l’any es publiquen les bases i els requisits per accedir a cada convocatòria.

Troba una beca per a tu!

+818

Beques de formació
atorgades des del
2006 fins avui

+1,1M€

Inversió en beques de
formació i ajuts per a
estudis des del 2006

+32.000€

Inversió en beques de formació i
ajuts per a estudis el 2022

Beques Fundació La Farga

Requisits particulars dels candidats:

Dotació total de partida per a l’any 2024/25:
19.000€

1

Ser treballador de
La Farga o familiar

En cas que durant el procés de sol·licitud es deixi de formar part de la plantilla de La Farga, l’extreballador o familiar no podrà accedir a les beques. Si es deixa de formar part de l’equip de La Farga, un cop concedida la beca, es perdrà el dret a cobrar-la. I, finalment, en cas que ja s’hagi cobrat la primera part de la beca (75 %), aquesta quedarà congelada i, per tant, no se’n pagarà la segona part (25 %).

2

Ser soci de La Farga o
familiar

3

Aportar la documentació requerida

Especificada en els requisits generals que et pots descarregar a continuació. Cal aportar la documentació abans del dia 4 de juliol a través del correu electrònic a: marisa.gil@lafarga.es.

Beques Masies de Voltregà

Requisits particulars dels candidats:

Dotació total de partida per a l’any 2024/25:
10.000€

1

Ser resident de les
Masies de Voltregà

Cal aportar un certificat d’empadronament o un document que ho demostri.

2

Aportar la documentació
requerida

Especificada en els requisits generals que et pots descarregar a continuació. Cal aportar la documentació abans del dia 4 de juliol presencialment a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà.

Beques Sant Joan de les Abadesses

Requisits particulars dels candidats:

Dotació total de partida per a l’any 2024/25:
10.000€

1

Ser resident de Sant Joan
de les Abadesses

Cal aportar un certificat d’empadronament o un document que ho demostri.

2

Aportar la documentació
requerida

Especificada en els requisits generals que et pots descarregar a continuació. Cal aportar la documentació abans del dia 4 de juliol de forma presencial a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Demana la teva beca i creix professionalment

* Atenció: revisa les bases i requisits de les beques abans d’emplenar la sol·licitud

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 4 DE JULIOL DE 2024