Beques fundació

  Pas 1 de 5
  Pas 1 de 5

  Dades personals del/la sol·licitant:

  Informació de contacte per a la sol·licitud.

  Pas 2 de 5
  Pas 2 de 5

  Dades de l'últim curs acadèmic realitzat:

  Dades acadèmiques del curs per al qual es vol sol·licitar la beca:

  Pas 3 de 5
  Pas 3 de 5

  Informació del compte:

  Pas 4 de 5
  Pas 4 de 5

  Membres computables de la unitat familiar:

  No cal tornar a introduir les dades de la persona per a la qual se sol·licita la beca.

  Membre 2

  Membre 3

  Membre 4

  Membre 5

  Pas 5 de 5
  Pas 5 de 5

  Condicions legals:

  D’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i l’article 18 del seu Reglament d’implementació, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us comuniquem que, amb la vostra acceptació “He llegit i accepto les condicions”, doneu el consentiment perquè les dades personals d’aquest formulari i la documentació annexa s’incorpori a un fitxer automatitzat del qual és responsable la Fundació La Farga i perquè siguin objecte de tractament per gestionar la vostra participació en la convocatòria de beques de la Fundació La Farga. Aquestes dades no seran cedides a persones físiques o jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza la llei.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al fax 938594654 o bé al correu postal Fundació La Farga, Colònia Lacambra, s/n 08508 Les Masies de Voltregà.