2010 - 2010

Expansió internacional.

Expansió estratègica de la nostra tecnologia i processament del coure a la Xina i els EUA.

Go to Top