Projecte - Tecnología recuit

IDI-20150825 “Nou procés tecnològic més eficient pel recuit de l’alambró de coure ”

L’objectiu principal del projecte es centra en el desenvolupament d’un nou procés tecnològic alternatiu al tractament actual del recuit aplicat a l’alambró CuFRHC (Fire Refined High Conductivity) obtingut  a partir de reciclats de coure per aportar una major conductivitat elèctrica i un millor recuit a l’alambró resultant, amb propietats equiparables a les d’un CuETP (Electrolytic Tough Pitch) procedent de mineral.

El procés tecnològic precedent sofreix un consum energètic molt elevat susceptible de ser millorat.

El nou procés es caracteritza per tenir una productivitat molt elevada així com millorar les propietats del producte final essent el coure reciclat molt similar al coure procedent de mineral.

tecnologiarecocidologo

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa operatiu pluriregional de creixement intel·ligent i pel Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), recolzat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. IDI-20150825  

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2022 La Farga.