Projecte MONIPRO

SisteSistema de monitorització intel·ligent integrat en el procés de transformació del coure (MONIPRO)

 

Dades de cofinançament

REF. CONVOCATÒRIA EEAA GRANTS: IDI-20140898

Financiació CDTI: 253.741,50 €

Financiació països donants (Liechtenstein, Islàndia i Noruega): 63.435,38 €

 

Resum

El procés de La Farga Rod és un procés amb un elevat consum energètic, una combinació de gas natural i d'electricitat. En el procés continu de fabricació de l'alambró de coure electrolític, un petit desajust en els paràmetres productius disminueix la qualitat del producte final. Aquesta minva pot ser reprocessar, però, es consumeix una gran quantitat d'energia addicional.

El present projecte té l'objectiu principal d'augmentar l'eficiència energètica del procés de La Farga Rod i amb això reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. D'aquesta manera es té previst desenvolupar un nou sistema de programari capaç de predir la qualitat del producte final, aportant temps de reacció per actuar a manera d'evitar la major quantitat de minves que requereixen ser reprocessades.

El mètode previst consisteix en l'elaboració d'un conjunt de models, basats en dades interrelacionats per constituir un model complet de la línia de fabricació. A través de tècniques específiques per a la gestió i anàlisi de la informació es podrà detectar les correlacions entre el conjunt de variables, actualment monitoritzades, i paràmetres associats a la qualitat final amb què s'obtindrà el producte.

El procés de La Farga Rod consumeix anualment en energia l'equivalent de 15.400 habitatges. L'objectiu final establert en aquest projecte és reduir les minves fins a l'1%, el que significaria una reducció del 80% del consum d'energia associat al reprocessament, que en termes absoluts significa estalviar l'equivalent a l'energia consumida per més de 600 habitatges a un any.

 

  • Segmentació de la base de dades. Els resultats de la segmentació s'utilitzaran per a la determinació de la informació crítica, i l'entrenament dels diferents models involucrats en el sistema de monitorització.
  • Connectors entre sistema de monitorització i base de dades. Definir els connectors entre les diverses bases de dades involucrades, i l'aplicació de monitorització i entrenament dels algoritmes desenvolupats.
  • Implementació d'algorismes de supervisió intel·ligent. Desenvolupar una aplicació, que treballi integrada amb els sistemes propis de gestió, amb capacitat d'anàlisi en temps real. L'algorísmica proposada ha de determinar l'estat del procés i el correlacionarà amb la qualitat prevista per al producte que s'està processant. 
  • Extracció i selecció d'informació de la base de dades. En base de l'experiència i coneixement del procés i mitjançant l'algorísmica adequada, basada en intel·ligència artificial, es determinaran quines són les variables crítiques que contenen el major percentatge de la informació cercada (patrons ocults) per poder correlacionar-les amb la qualitat del producte final.
  • Proposta d'indicadors numèrics per a la caracterització i modelatge de la planta. A desenvolupament d'algorismes de càlcul d'indicadors numèrics que caracteritzin i modelin cadascun dels subprocessos i la planta en la seva globalitat. Per a això serà necessari el càlcul de paràmetres estadístics en el domini temporal.
  • Proposta d'algorismes de reducció de dimensionalitat de l'espai d'indicadors. Els indicadors numèrics calculats descriuran d'una manera completa i precisa els subprocessos, per això serà necessari l'estudi i la proposta final d'algorismes matemàtics d'anàlisi i transformació que analitzin la informació redundant dels mateixos i obtinguin un conjunt d'indicadors numèrics equivalent de dimensió més reduïda.
  • Proposta d'algoritmes de modelatge i caracterització per a determinació de l'estat de línia. El modelatge i caracterització de la línia es realitzarà prenent com a entrada el conjunt d'indicadors reduïts i determinaran mitjançant un procés de classificació quin és l'estat de la planta i per tant la qualitat esperada per al producte final.
  • Nou procés capaç de preveure la qualitat que s'obtindrà al final de la línia en el producte manufacturat, en funció de la informació en temps real.
  • Incrementar el rendiment i l'eficiència energètica per la reducció de mermes i l'ajust òptim del procés.
 • 8 d'octubre de 2015
  Reunió seguiment projecte MONIPRO

  A la reunió assiteixen els doctors responsables del projecte i el personal de R+D de LaFarga.
  Es presenten els resultats del projecte i es defineix la llògica final que s’inclourà en l’entregable, el mòdul de software per monitoritzar la qualitat en temps real. 

  Avancem segons el calendari previst.

  Slide1    Slide2

  20151008 105617 copia     20151008 105636 copia

  Maig de 2015
  Definició del model matemàtic.

  15maigMonipro   15maigMonipro1

  16 gener 2015
  Reunió Seguiment projecte MoNiPro

  Els treballs tècnics d'execució del projecte MoNiPro avancen segons el calendari d'execució previst, tal com es va poder constatar en la reunió de seguiment que va tenir lloc el passat divendres 16 de gener, a les instal·lacions de l'edifici GAIA de la UPC i en què van participar representants de La Farga, CTM i MCIA-UPC.

  A banda de la revisió de la planificació, també es va decidir presentar els primers resultats científics del projecte al congrés IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2015), que es celebrarà a Sevilla del 17 al 19 de març de 2015. És el punt de trobada dels especialistes i investigadors reconeguts de prestigi mundial, en els àmbits dels sistemes industrials de monitorització i control intel·ligent, les comunicacions industrials i la fabricació flexible, entre d'altres.

  DSC08706
     

  1 d'Octubre de 2014
  Primera reunió de seguiment celebrada a La Farga, Les Masies de Voltregà.

  20141001 123152  15 setembre de 2014
  Instal·lació de la placa oficial del projecte en la sala de control

  PC110605     PC110606
  1 de Setembre de 2014

  Es formalitza l'inici del projecte MONIPRO en una reunió celebrada a Madrid.Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2022 La Farga.