Materials avançats

La nostra experiència i know how en el sector del coure i els seus aliatges d'altes prestacions ens permet oferir solucions innovadores que s'adeqüen a les exigents necessitats del sector i que requereixen d'un constant desenvolupament de nous productes i materials.

Per això, treballem estretament amb universitats i centres tecnològics a nivell internacional per desenvolupar noves aplicacions del metall i alhora millorar les prestacions dels productes actuals. Escoltem el mercat i creem productes per a les seves necessitats, parlem amb els nostres clients i els dissenyem productes a la carta, investiguem les prestacions que ens ofereix el coure i les utilitzem per oferir els millors productes. Fruit d'això són els nostres materials avançats:
 • Què és Ecocopper?

  Els productes de coure ECOCOPPER són procedents 100% de material reciclat i contribueixen a estalviar recursos i energia, a més de suposar un menor impacte ambiental.
   
  El coure és un dels pocs materials que es poden reciclar indefinidament mantenint sempre la seva qualitat i les seves característiques originals. El 34% del coure que es produeix en el món prové del reciclatge, i d'aquesta xifra, el 41% és utilitzat únicament a Europa.
   
  A través de la Farga, empresa pionera en el reciclatge del coure, oferim productes ECOCOPPER ™ que responen a les necessitats de la indústria dels semielaborats que requereixen d'un material de qualitat però alhora sostenible.
 • Estalviem recursos i energia

  El Cosmelt Process de La Farga és un procés pirometal·lúrgic que no genera cap residu sòlid, elimina totes les impureses del coure i minimitza l'impacte ambiental ja que redueix el nombre d'etapes en el procés de reciclatge. Mentre les altres indústries requereixen d'un total de 3 fases productives (a través d'un procés electrolític que utilitza coure procedent de mina), nosaltres aglutinem tot el procés en una única etapa, afavorint la preservació del medi ambient. Comparant nostre procés amb els tradicionals processos pirometal·lúrgics, el Cosmelt Process aporta millores en:

   • Reciclem: el coure més ecològic, noble i pur

   Cap altre mètode de recuperació de reciclats pot superar els nivells de no agressivitat enfront de la naturalesa com el Cosmelt Process. No contaminem ni destruïm, reciclem.
   • Netegem el món

    • Desapareixen les solucions sulfàtiques, fangs anòdics i escòries actives altament contaminants generades pels processos d'afinament electrolític.
    • Evita l'explotació de mines i de recursos naturals.
    • Contribueix a respectar el medi ambient i a crear una cultura de desenvolupament sostenible.
   • Estalviem recursos i energia

    • Reduïm en un 86% les emissions de diòxid de sofre (SO²)
    • Reduïm 4 vegades les emissions de diòxid de carboni (CO²) a l'atmosfera.
    • Reduïm en un 99% la generació de residus sòlids.
    • Consumim 5 vegades menys energia.
    • Reduïm en un 98% el consum d'aigua.
   • Menys cost final

   Com que el nostre sistema es basa en un cercle tancat i ecològic, no té cap mena de cost per a la humanitat: la nostra ecotaxa tendeix a zero.

 • En quins productes el trobem?

  Subministrem ECOCOPPER ™ en forma de semielaborats:alambró, massissos i trefilats. A més, dissenyem amb els nostres clients tots els productes on el ECOCOPPER ™ sigui aplicable de manera que contribuïm a crear solucions en coure amb menor impacte ambiental però amb les mateixes qualitats i característiques que productes procedents de coure de mina.
   
  Els nostres productes ECOCOPPER ™ són aplicables a la fabricació de cables d'alta, mitja i baixa tensió, cables per a la transmissió de dades, control i instrumentació, cables per a la indústria de telecomunicacions, cables per a l'automoció, limitadors de corrent, platines i bandes, suports per superconductors, fils per a soldadura d'envasos metàl·lics, canonades per a la conducció d'aigua, gas i calefacció, canonades per a refrigeració i gasos tècnics, massissos de coure, perfils i aplicacions en galvanotècnia.
 • Disminuïm l'empremta de carboni

   L'Empremta de Carboni representa una mesura per la contribució de les organitzacions a ser entitats socialment responsables i representa ser un element més de conscienciació per a l'assumpció de pràctiques més sostenibles. Pretén quantificar la quantitat d'emissions de gasos efecte hivernacle (mesures en CO² equivalent) que són alliberades a l'atmosfera a causa de les nostres activitats quotidianes o la comercialització d'un producte.

   
  Aquesta anàlisi abasta totes les activitats del seu cicle de vida (des de l'adquisició de les matèries primeres fins a la seva gestió com a residu) permetent als consumidors decidir quins productes comprar sobre la base de la contaminació generada com a resultat dels processos pels quals ha passat. Com que el cicle de producció del ECOCOPPER ™ un cicle tancat, l'empremta de carboni és un 94% inferior a la del mateix producte realitzat a través del mineral de coure exclusivament. Per això, com a grup empresarial responsable, treballem constantment en la reducció de gasos efecte hivernacle.
 • De vegades el disseny convencional de les catenàries no permet afrontar problemàtiques complexes, com ara el desgast accelerat o la necessitat de millores mecàniques sense perjudici excessiu de les conductivitats elèctriques. En aquests casos el disseny de materials específics per a cada situació és una eina de gran valor.
   
  El coure EVELEC™ dóna resposta a aquesta necessitat. Fil de contacte ranurat que a força de microaliatges, millora la resistència al desgast entre un 30 i un 50% enfront dels productes habitualment utilitzats en línies ferroviàries convencionals.
  • EVELEC™ presenta una temperatura de recuit molt més elevada que un coure ETP i fins i tot millor que la de l'CuAg 0,1:

  • Si comparem el Coure Plata amb el EVELEC™, es pot considerar el EVELEC™ com un material apte per a línies d'alta velocitat.

  • L'essència de EVELEC™ és el coure, amb un contingut màxim del 99,93% per no afectar de manera severa la conductivitat però incrementant les propietats mecàniques.

  • La temperatura del recuït de l'EVELEC™ és superior al Coure ETP i, segons la microaleació, és molt superior fins i tot al Coure Plata, pel que presenta una excel·lent estabilitat tèrmica.

 • Analitzats els aspectes més rellevants, podem garantir que EVELEC™ és un producte revolucionari per al sector, ja que:

  El fil de contacte ranurat EVELEC, en tenir una temperatura de recuit més elevada:

  • ofereix una menor dilatació
  • té un menor desgast
  • dura més temps instal·lat, amb el consegüent estalvi en costos

  A més, al tenir millors característiques mecàniques:

  • ofereix major resistència a la tracció, el que permet tensar més la catenària i, com a conseqüència, incrementar la velocitat de propagació d'ona, afavorint la major velocitat del tren.

Aquests productes són la mostra de l'esforç, la dedicació i l'experiència d'un equip de treball que dia a dia investiga, desenvolupa i innova amb un material tan antic però alhora tan noble com és el coure. Sabem que aquest metall encara promet molt per descobrir i per això disposem de 3 centres de recerca.