Actes

Una legislació de 44TN de pes

el .

Carregar un camió de nacionalitat espanyola o un de nacionalitat francesa, portuguesa o italiana pot representar diferents avantatges competitives importants. Un camió espanyol només pot pesar 40Tn totals, un camió d’algun dels nostres països veïns la seva legislació, adaptada ja a la normativa europea, li permet pesar fins a 44tn. Són 4 tones més de càrrega neta, és a dir, passar de 25 tones netes a 29, representant un increment del 16% de la càrrega permesa i el cost addicional d’aquest increment només és de l’1,8%. Dit d’una altra manera, l’estalvi total que generem amb un camió de 44tn és del 14,2%.