Millors pràctiques

Des de LA FARGA ens agrada pensar diferent i innovar en tots els nostres processos que fem diàriament. A vegades no es tracta d'innovar amb grans propostes sinó de fer petits canvis que poden millorar la nostra eficiència i benestar en el treball. Per això us detallem algunes de les millors pràctiques que hem desenvolupat en aquests darrers anys:

REFORÇANT LES VOCACIONS INDUSTRIALS

A fi de reforçar les vocacions industrials i tecnològiques, hem col·laborat amb el portal Adolescents.cat, elaborant un vídeo en el que una de les presentadores del portal es converteix en mecànica industrial per un dia i explica les característiques d’aquest ofici.

 

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA "OCUPACIÓ PER LA INDÚSTRIA LOCAL"

El programaVocaciones Industriales“ Ocupació per la indústria local” de la comarca d’Osona, impulsat per l’agència de desenvolupament econòmic d’Osona, Creacció, té com a objectiu ajudar a les empreses a trobar perfils professionals adequats i a ajudar a les persones a completar les seves competències per aconseguir aquests perfils professionals.

Al 2018, La Farga ha tornat a col·laborar en el programa, mitjançant la formació específica “Operacions i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica”, dirigida a persones en situació d’atur d’entre 20 i 55 anys. La formació impartida inclou el desenvolupament de competències personals i transversals, formació tècnica i industrial, manipulació de maquinària i transport, riscs laborals, millora contínua i una visita al Museu del Coure.

 

DISTRIBUCIÓ MÉS ÀGIL I EFICIENT A FRANÇA I ANGLATERRA

Cal destacar dues millores realitzades per la companyia per seguir essent líders consolidats en el mercat francès. Per una banda, disposem d’un nou magatzem a Avinyó (regió de Provença-Alps- Costa Blava), el que ens permet una distribució més àgil i atomitzada del producte que facilita les compres de poc volum.

La proximitat al territori també ens fa ser més eficients en els terminis d’entrega i, d’aquesta manera, complir les expectatives del client. Per una altra banda, hem aconseguit la certificació del tub Sanistar, indispensable per atendre el mercat sanitari francès. Aquest certificat ha permès també mantenir estables les vendes del producte. Tamb´´e a Leighton Buzzard (Bedfordshire, Anglaterra) disposem d’un espai d’emmagatzematge per una distribució més eficient i pròxima al territori.

OLIMPÍADES DEL TALENT

OLIMPIADES 1

El programa d’Olimpíades del Talent és l’expressió de l’estratègia de fidelització del talent de La Farga: s’identifiquen i s’avaluen les competències de l’equip i es proposen programes específics de desenvolupament. En altres paraules, té com a objectiu fidelitzar la plantilla, identificar el talent potencial, millorar el talent existent i crear un lideratge modèlic amb capacitat de deixar petjada. Durant el 2018 es van realitzar 64 accions formatives en les que van participar un total de 385 treballadors.

  

 

SEGUIM COMPROMESOS AMB LA FORMACIÓ DUAL

FORMACIO DUAL 1

Comptem amb tres alumnes – dos de mecànica i un a l’àrea comercial – en la modalitat de formació professional dual, que combina la formació acadèmica amb l’aprenentatge en una empresa. L’objectiu és augmentar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades, millorar la formació dels alumnes, fer-la més útil pel sistema productiu i incrementar l’ocupabilitat dels joves.

 

 

AVALUACIÓ EXTERNA EN RESPONSABILITAT CORPORATIVA DE LA FARGA

Foto1

Un dels nostres clients del sector ferroviari ens va sotmetre, en qualitat de proveïdor, a un procés d'avaluació externa en relació amb el nostre compliment quant a responsabilitat corporativa (en els àmbits ambiental, social, ètica en les operacions i compres responsables) a través de la solució EcoVadis. EcoVadis és una plataforma de col·laboració que permet a les grans empreses avaluar les prestacions mediambientals i socials dels seus proveïdors.

Qualificació Gold al CSR Ràting d’EcoVadis 2015: 82 punts sobre 100 

 

 

TRANSMISSION, COM LLEGAR ELS VALORS DE L'EMPRESA FAMILIAR

Foto2

Transmission és un programa fundat per Ferran Fisas, membre de la família empresària de La Farga, pensat per crear el planter dels futurs accionistes i consellers d'una empresa familiar. Una família empresària té la vista posada en el futur a llarg termini: vol transmetre el llegat rebut a les pròximes generacions.

El programa defineix les bases per transmetre generacionalment els valors de la família empresària i tractar que la pervivència de l'empresa sigui el més harmònica possible. Segons Fisas, "és molt més que un programa de formació per als futurs socis accionistes de l'empresa familiar. És una manera d'entendre la continuïtat i la vigència dels valors fundacionals en el marc de la família empresària que necessita la implicació dels seus membres de forma transversal i multigeneracional ".

19 ponències sobre Transmission en el 2015

 

IMPLANTACIÓ DE L'ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Foto3

Amb l'objectiu de garantir el compliment i l'adaptació a canvis normatius i regulatoris, recentment hem implantat el programa Enterprise Risk Mangament ('administració dels riscos empresarials'), el qual, des de l'auditoria interna de La Farga i a partir de la comunicació del reglament intern i de la definició del mapa de riscos, permet identificar-los i avaluar-los en les diferents àrees del nostre negoci.

Com actuació de risc s'han identificat els riscos inherents a l'activitat de la societat (mapa de riscos), distingint entre ells els de caràcter operatiu, tecnològic, legal, financer o econòmic. Aquest procés d'identificació ens permetrà durant el proper any adoptar les mesures necessàries per minimitzar i mitigar els impactes dels riscs, en cas que s'arribessin a produir.

 

FERMA APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT DE LA FARGA TUB

Foto4

En el 2014 La Farga Tub es trobava en una situació d'estancament que requeria un important rellançament per garantir la seva viabilitat i perdurabilitat. Amb aquest objectiu vam dissenyar un procés nou que facilita la reducció dels costos de producció –principalment, la despesa energètica–, l'ampliació de gamma i la millora en la qualitat. Paral•lelament, per fer front a aquest increment de volum i de diversificació de producte s'està treballant en la potenciació del Departament Comercial.

El 2015 vam fer efectiva la inversió i elaborem els plans d'acció a La Farga Lacambra i La Farga Tub, ja que aquesta inversió engloba des de l'elaboració del tub mare en la foneria de La Farga Lacambra fins al procés de fabricació del producte final a La Farga Tub.

Per garantir l'èxit del nou projecte, a més de la inversió econòmica, impliquem el Comitè d'Empresa per a establir un pacte de competitivitat, obtenint d’aquesta manera el compromís de tota la plantilla. A més a més, per potenciar aquesta inversió, en l'àmbit de producció en el 2016 s'implanta el quart torn.

Com a inversió innovadora que és, comptem amb la col•laboració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i el suport d'enginyeria tant nacional com internacional. El lideratge d’aquesta inversió ha estat en enginyeria i s'ha materialitzat en maquinària i infraestructures; per exemple, s'ha augmentat l'àrea d'emmagatzematge per oferir un millor servei al client. L'execució del projecte ha suposat un increment del nombre de proveïdors, la majoria d'ells de l'entorn local.

MONITORITZACIÓ DE LA FÀBRICA DE LA FARGA TUB

Foto5

En la seva aposta ferma i decidida per la digitalització de la fàbrica intel•ligent, La Farga Tub ha ampliat el sistema de monitorització i control que en el seu dia es va iniciar amb MICO24 a dues màquines més, que són clau en el procés productiu actual.

Aquesta ampliació ha suposat un salt qualitatiu en l'organització i la gestió de la planta, esdevenint més eficient, eficaç i sostenible. El sistema supervisa de forma contínua els paràmetres clau de diversos components de les màquines, com ara la tensió, la intensitat, la temperatura i les vibracions, proporcionant una visió intel•ligent i anticipada, permetent prendre les decisions i realitzar les actuacions pertinents, ja que és capaç de preveure i avisar de possibles fallades i avaries abans que es produeixin. El sistema possibilita evitar parades imprevistes que paralitzen el sistema de producció. Alhora, s'aconsegueix augmentar la rendibilitat, es redueixen els riscos laborals i s'estalvia en costos, a més d'incrementar l'eficiència energètica. Tota la instal•lació es realitza mitjançant una xarxa de comunicació EtherCAT.

 

COMPROMESSOS AMB LA IGUALTAT I DIVERSITAT

Foto6

Des de 2013 disposem d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a afavorir la igualtat d'oportunitats i evitar qualsevol tipus de discriminació dins la plantilla. També donem suport a la integració de persones amb diversitat funcional a través de la contractació directa, així com mitjançant la contractació de serveis a centres especials de treball, com és el cas de TAC Osona, considerat un proveïdor estratègic per a La Farga.

CLIMA "JUST IN TIME"

MillorsPractiques 05

Fruit d'un primer diagnòstic sobre què fa que els equips es mantinguin cohesionats a través de l'eina les disfuncions dels equips, hem arribat a la conclusió que un dels pilars és el clima. Per mantenir un clima laboral sa, vitalitzant i motivador, vam decidir completar l'enquesta bianual amb un qüestionari setmanal que comprova el batec organitzacional.

A través d'un software pioner al mercat, team EQ, afavorim el diagnòstic emocional de diferents equips i la presa de decisions al respecte. De moment, un equip de Direcció i un equip funcional duen a terme la prova pilot, amb un alt índex de satisfacció.

 

 

COMPROMESSOS AMB ELS FUTURS PROFESSIONALS

Foto7

La Farga Lacambra i La Farga Tub han participat en la formació professional dual (FP) sobre manteniment electromecànic i conducció de línies automàtiques. Consisteix en una modalitat de formació professional en la qual l'estudiant es converteix en aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa. D'aquesta manera, els centres i les empreses comparteixen les responsabilitats formatives perquè els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Complementàriament, el 2015 vam celebrar una jornada de selecció i coneixement de la companyia de forma conjunta amb l'IES Vic, el SOC i Eurofirms. La jornada va comptar amb l'assistència de 25 joves que actualment es troben en els últims passos del procés de selecció.

 

 

 

PROJECTE "TALENT"

Foto8

El seu objectiu és identificar el talent de la companyia a partir d'informació numèrica objectiva fruit de l'avaluació de competències i l'anàlisi de consecució d'objectius. La finalitat és la fidelització del talent de les persones i contribuir a aconseguir millors persones i millors professionals.

Per a això, vam acordar camins individuals de progrés projectats dins dels itineraris de talent definits per La Farga. És du a terme mitjançant la recerca d'un compromís i una corresponsabilitat en aquest desenvolupament, motiu pel qual hi ha plans signats per diversos anys amb valoracions intermèdies. Durant aquest recorregut professional, facilitem, acompanyem, guiem i avaluem a les persones per mitjà de tutors, mentors i, en algun cas, coaches.

 

  

PROGRAMA "0 ACCIDENTS I MÉS ENLLÀ"

Foto9

Iniciat el 2013, el programa segueix evolucionant any rere any amb la implantació d'accions en diferents àmbits de la prevenció de riscos laborals, sent les més destacades del 2015 les següents: ubicació de nous cartells a fàbrica, definició d'una nova competència, establiment de responsabilitats en comandaments i projecció de vídeos de sensibilització.

 

 

 

 

IV SETMANA DE LA SEGURETAT I LA SALUT

Foto10

Del 13 al 17 d'abril, va tenir lloc la Setmana de la Seguretat i la Salut, en què es van dur a terme diferents accions per promoure la prevenció dels accidents de treball i fomentar la difusió de la cultura preventiva a la nostra empresa.

Aquesta edició ha anat més enllà de la pròpia prevenció en el lloc de treball, i ha inclòs la conscienciació sobre aspectes que afecten els empleats en l'àmbit personal: circuit d'hàbits saludables al Museu del Coure, divulgació de dades de PRL en pantalles , formació en seguretat viària, una xerrada de sensibilització a càrrec de Josep Roca, formació en manipulació càrregues, realització de tours de Direcció General en les fàbriques, una visita externa a un empresa excel•lent en matèria PRL, el lliurament de reconeixements i un taller de intel•ligència emocional en la gestió de l'estrès.

La participació de tot el personal i la implicació dels representants dels comitès d'empresa i dels comitès de seguretat i salut van afavorir l'èxit de les jornades.

 

DESENVOLUPAR CAC

Foto11

Durant 2015 hem realitzat 5 instal·lacions amb la tecnologia CAC per a línies elèctriques aèries. Aquest conductor especialment dissenyat per donar solucions a condicions extremes ha estat instal·lat en zones d'alta corrosió, nevades i amb forts vents en territoris d'Espanya i Xile.

En aquestes diferents línies s'ha pogut comprovar com el CAC respon amb èxit a les expectatives dels clients donant una resposta positiva enfront de les condicions extremes. A manera d'exemple es mostra una línia en la qual es va instal•lar un conductor CAC al costat d'una línia amb un conductor ACSR (alumini acer). A la imatge es pot comprovar com el conductor CAC (3 fases a l'esquerra de la imatge) no presenta pràcticament acumulació de neu gràcies al seu recobriment, fet que contrasta amb el conductor ACSR (3 fases a la dreta de la imatge) el qual presenta molta acumulació de neu sent menor la distància a terra.

 

PROJECTE VALOR PER AL CLIENT, UN CANVI DE PARADIGMA DINS LA FARGA

Foto12

E

L'equip de Direcció, juntament amb els departaments Comercial i de Màrqueting, va impulsar la posada en marxa, el 2015, del projecte “Valor per al client” amb l'objectiu de conèixer i definir clarament les característiques del client per oferir-li un servei adaptat a les seves necessitats.

Amb aquest projecte hem involucrat tota la companyia en el servei al client, sumant al client des de la part comercial, però també des de la part tècnica, fet que ens permet un major coneixement del mateix i de les seves necessitats, oferir unes solucions més ajustades a seus problemes i participar en els seus nous projectes.

Partint d'una base fortament industrial, el 2015 es va donat un gir cap a una visió més enfocada al client i mercat, aprenent a treballar junts pel client i amb el client.

 

PROJECTE "XARXES NEURONALS"

Foto13

El seu objectiu és analitzar totes les dades de procés i qualitat de La Farga Rod per identificar quines són les variables crítiques que incideixen en la qualitat del procés i del producte per aconseguir una major estabilització.

Anteriorment, disposàvem de molta informació, però la gestió de la mateixa no es realitzava en funció de criteris estadístics i de xarxes neuronals, la qual cosa no permetia detectar la relació entre les diferents variables i la seva forma d'afectació.

 

TRANSPORT INTERMODAL, MÉS RESPECTUÓS AMBIENTALMENT

Foto14

Apostem per la distribució dels nostres productes a través del transport intermodal, camió i tren, que ens permet reduir la nostra petjada de carboni al llarg de la nostra cadena de valor. Alguns dels beneficis de l'ús d'aquest tipus de sistemes de transport són:
• Assegurar la capacitat de càrrega de manera fixa, garantint el nivell de producció.
• Reduir costos, gràcies a l'augment de la capacitat de càrrega.
• Alt grau de flexibilitat.
• Reduir les emissions a l'atmosfera, especialment de CO2, gràcies a la reducció de l'ús del transport per carretera.

 

 

POLÍTICA DE COMPRES DE LA FARGA

MillorsPractiques 03

El 2015 es va aprovar la nostra política de compres, que estableix les pautes bàsiques d'actuació per assegurar que la relació amb els nostres proveïdors es desenvolupi d'acord amb els valors de la Farga i de forma alineada amb la nostra política de responsabilitat corporativa i el codi ètic de proveïdors.

La política estableix criteris de selecció com la concurrència, l'objectivitat, la professionalitat, la transparència i la igualtat d'oportunitats, i es prioritzaran els proveïdors que tinguin un major compromís amb relació als requisits de responsabilitat corporativa i aquells amb una funció social (centres especials de treball o empreses d'inserció laboral).

Tant mateix, el document recull el compromís dels proveïdors de respectar i actuar segons estàndards internacionals de sostenibilitat, entre altres, els principis del Pacte Mundial i la iniciativa Conflict Minerals.

 

3a EDICIÓ DEL PREMI VICENTE FISAS COMELLA

Foto15

Premi atorgat per la Fundació La Farga al millor treball de fi de grau de qualsevol modalitat acadèmica de la Universitat de Vic, amb una dotació de 1.000 € al projecte guanyador. Un dels requisits per guanyar el premi és que el treball transmeti els tres valors que promou la Fundació La Farga: coneixement aplicat al desenvolupament social, creativitat com a base per a la innovació i el progrés, i consciència per la cura i la sostenibilitat de l'entorn.

El 2015 el projecte guanyador, sota el títol “Suport conductual positiu. Prevenció i detecció dels trastorns de conducta en l'àmbit escolar”, ha analitzat els trastorns de conducta que pot presentar l'alumnat a les escoles, concretament, en la seva prevenció i detecció, per aconseguir disminuir la seva presència a les aules.

 

 

 

5a EDICIÓ DEL PREMI LA FORJA DE L'ARAM, LES PROPIETATS BACTERICIDES DEL COURE

Foto16

El premi és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Escola d'Art de Vic i la Fundació La Farga, a través del qual l'Escola duu a terme un concurs d'idees per a l'elaboració de peces escultòriques de coure i aliatges de coure, dirigit als alumnes que formen part del Departament de Ceràmica, Escultura, Forja i Fosa.

 

 

 

 

 

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES DE LA FARGA TUB

Foto17

Les 357 llums de vapor de mercuri de 250W de La Farga Tub han estat substituïdes per llums LED de 95W, amb una intensitat de llum de 10.000 lúmens. L'estalvi estimat de consum que hem aconseguit amb aquesta acció és d'un 70%, a més d'un estalvi en manteniment, ja que la nova lluminària evita el canvi de components per un període més llarg que les anteriors. Aquesta mesura també ha suposat una millora de les condicions de treball dels empleats de fàbrica.

  

MILLORES EN ELS SISTEMES DE DEPURACIÓ DE FUMS DE LA FARGA LACAMBRA

Foto18

Algunes de les millores que s'han començat a implantar en l'últim trimestre del 2015, i que finalitzaran en el primer trimestre del 2016, seran: canvi dels additius per a l'eliminació d'àcids i COV i eliminació del reactor de la CMG2 (depuració de fums via seca). També s'ha modificat el quench de la mateixa instal·lació, la qual cosa ha permès incrementar l'eficiència dels sistemes de depuració de fums. Aquestes millores estan pressupostades per un import de 180 mil euros.

 

 

 

REACONDICIONAMIENT DELS CANALS SUBTERRANIS DE LA FARGA LACAMBRA

Foto19

Les actuals instal·lacions de La Farga Lacambra es troben en una antiga colònia industrial que aprofitava les aigües del riu, és per aquesta raó que hi ha tota una xarxa de canals subterranis d'aigua que desemboquen al riu. Els canvis en les instal·lacions al llarg dels anys ha deixat sense ús hidràulic específic aquests canals, i actualment estan destinats a l'abocament d'aigües pluvials i al pas de conduccions i equips de sanejament.

El 2012 vam iniciar un projecte amb actuacions específiques sobre aquests canals o galeries subterrànies i finalitzat el 2016. La finalitat és evitar la possibilitat d'abocaments perillosos per al medi ambient causats per possibles fuites accidentals de substàncies al recinte de la fàbrica. En concret, l'objectiu principal és reduir els punts de sortida d'aigües i minimitzar l'afectació al medi retenint els primers 5,7 minuts de les primeres aigües pluvials.

 

 

PLA PER LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE L'ENTORN

MillorsPractiques 06

El 2013 vam iniciar l'elaboració d'un pla per a la reducció de la contaminació acústica per tal d'avaluar el vector soroll en el nostre entorn i la incidència de la nostra activitat industrial sobre ell. Aquest pla ens ha permès identificar i implementar, en els últims anys, nombroses actuacions per a la reducció de l'emissió sonora de la nostra activitat.
Hem realitzat nombrosos amidaments i mostrejos, tant per determinar la situació de partida i la priorització de les accions, com per avaluar els percentatges de reducció. Algunes de les millores implantades fins al moment són:
• instal·lació de ventilació estàtica a la nau i el forn de La Farga Rod, SLU
• modificació de les portes
• establiment d'horaris de funcionament de la trituradora i el trómel
• substitució de dues torres de colada vertical per nous models amb variador de freqüència
• millora dels tancaments de la sala de compressors i modificació de l'orientació de la sortida vertical, entre d'altres.