Railfil, fil ranurat per a línies de contacte

El fil de contacte ranurat és part del sistema d'electrificació anomenat catenària. En el sector ferroviari es denomina catenària a la línia aèria d'alimentació que transmet energia elèctrica a les locomotores o un altre material motor que pot incloure els sistemes denominats "línia tramviària", "línia de trolebús", "catenària flexible" i "catenària rígida" . També es pot utilitzar el terme "línia aèria de contacte".

La Farga subministra els materials habituals per a la electrificació del sector ferroviari, com Coure, Coure Estany, Coure Plata i Coure Magnesi.


 • Cu-ETP/ CW004A
 • CuAg 0.10/CW013A
 • CuSn 0.2/0.4/CW129C
 • CuMg 0.3/0.5/CW127C; CW128C
 • Evelec
Railfil
 • Circular: 80, 100, 107, 120, 150 mm2
 • Ovalat: 100, 107, 120, 150 mm

Ranures de subjecció

Existeixen dos tipus de ranures

image010

Ranures d'identificació

Per a diferenciar els materials utilitzats en la fabricació del fil de contacte s'utilitzen diferents tipus de ranura:

 • Coure: sense ranura
 • Coure Magnesi: tres ranures
 • Coure Plata: dos ranures
 • Coure Estany: una ranuraimage011


 • Norma: ASTM B-9, ASTM B47, EN 50149, UIC 870