Cordes flexibles per instal·lacions ferroviàries

Cordes flexibles de coure classe 5 i 6 per a les catenàries que s'utilitzen en trens d'alta velocitat i trens convencionals.


  • Cu-ETP (CW004A)
  • CuSn 0.2/0.4 (CW129C)
  • CuMg 0.3/0.5 (CW127C); (CW128C)
  • Cable connexió: seccions de 50, 95, 125, 150, 240 i 500 mm2
  • Norma: NF F 55-681, DIN 43138 i segons especificacions del client