Òrgans de govern de la família empresària

Assemblea Familiar

És l'òrgan familiar encarregat de promoure i comunicar la visió empresarial de la família, transmetre el projecte empresarial, informar del funcionament de l'empresa, donar a tota la família l'oportunitat d'expressar les seves idees, focalitzar-se en uns únics objectius, proposar temes de discussió al Consell de Família, impulsar el debat i l'avaluació dels treballs desenvolupats pel Consell de Família i debatre les propostes d'aquest òrgan.

És l'òrgan format per la totalitat dels socis de l'empresa i té com a principal missió tenir cura i assegurar la bona convivència familiar, especialment en relació amb la companyia i els seus òrgans de govern.

Aquest òrgan delega la seva responsabilitat en el Consell de Família.

Components

Oriol Guixà

Oriol Guixà

President i Conseller Delegat de La Farga
President del Patronat de la Fundació La Farga

Consell de Família

Consejo de Familia

Actua com a nexe d'unió entre l'empresa i la família empresària, sense poder de decisió però sí d'assessorament. Cuida i assegura la bona aplicació dels principis i de les normes del protocol familiar.

Components

Oriol Guixà, Ana Fisas, Imma Fisas, Amadeu Fisas, Edgar Guixà i Jessica Pujol.

Sistema Intern Informació | Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | ©  La Farga.