Respostes pel particular

En quina superfície és més segur que circuli l'aigua sanitària?

Els tubs de coure tenen propietats bacteriostàtiques que ajuden a mantenir la qualitat de l'aigua, inhibeixen el desenvolupament de la biocapa (una capa de microorganismes que es forma a l'interior de les canonades d'aigua), i minimitzen el risc de proliferació de bacteris patògens com la legionel·la.
L'estudi realitzat el 2007 per Kiwa Water Research avalua els efectes de la temperatura de l'aigua en el creixement de la legionel·la en instal·lacions realitzades amb diferents materials: coure, acer inoxidable, PVC-C i PEX-A. L'únic material que ja als 25º eliminar totes les bacterias1 va ser el coure, mentre que en altres materials com l'acer inoxidable, el PVC-C i el PEX es van eradicar als 60º. A més, la inoculació en els tubs de coure va haver repetir 5 vegades davant d'una sola pels altres materials.

Els tubs de coure al llarg dels anys s'oxiden exteriorment, implica això que s'espatllen?

No, al contrari. Els tubs de coure són totalment impermeables a l'oxigen, als raigs UV i a la llum del sol, sense patir envelliment ni canvis en les seves propietats amb el pas del temps, el que evita que l'aigua agafi una olor i gust desagradable o insalubre. L'oxidació externa de les canonades de coure és una reacció química natural d'autoprotecció del tub enfront de l'ambient. No té cap repercussió en la qualitat de l'aigua que circula pel seu interior.

En cas d'incendi, per exemple, quin material és més resistent?

El coure té un excel·lent rendiment en condicions extremes: foc, altes pressions i temperatures extremes. Cal destacar que aquest metall no emet gasos al cremar en cas d'incendi, cosa que si es produeix amb altres materials habitualment utilitzats. El tub de coure està catalogat com un material A1 per tant no necessita sotmetre a assajos de reacció al foc (decisió de la comissió 96/03/CE modificada per la 2000/605/CE).

El coure és un material natural o conté substàncies additives com el plàstic?

El coure, com mineral noble, és un material natural i saludable, sense substàncies sintètiques. Al contrari que certs materials plàstics, el coure no conté additius, ni compostos orgànics volàtils que poden migrar a l'aigua de consum humà. No obstant això, el coure és un oligoelement natural i l'organisme humà està preparat per assimilar... Per exemple, trobem coure en aliments com la xocolata, la nous, el marisc, entre molts altres.

Quina seguretat tinc quan instal·lo de tub de coure per a ús sanitari?

Demana al teu instal·lador que col·loqui tub de coure procedent de La Farga. Per què? Perquè La Farga et garanteix 50 anys en la instal·lació ja que considera que un tub de coure és l'opció més segura, duradora i de qualitat per a la teva llar.

A part de seguretat, quin valor afegit té una instal·lació amb coure?

Els tubs de coure tenen un rendiment excel·lent tant si es troben amagades darrere de les parets i terres o estan a la vista, són garantia de salut per a la nostra família ja sigui a nivell d'instal·lació com dels fluids que circulen en elles, aporten a llarg termini un estalvi a l'economia familiar ja que no necessiten de manteniment i, finalment, el coure és un material estètic i atractiu per la nostra llar. En definitiva, el coure ens aporta un alt rendiment, salut, estalvi econòmic i estètica a la llar.

He sentit que el coure és antimicrobià i que, per tant, és un material ideal per utilitzar en les superfícies de contacte. És veritat?

Si, efectivament. Les canonades de coure de La Farga estan certificades per la marca internacional Antimicrobial Copper Cu+ el que significa que per a aplicacions de superfície de contacte, són el material més idoni per evitar la propagació d'infeccions. 

Un exemple clar és l'aeroport de Sao Paulo de Brasil que ha cobert taulells i baranes amb plaques de coure amb l'objectiu de millorar la higiene i seguretat de les seves instal·lacions. Hem de recordar que el 80% de les infeccions es transmeten a través de les superfícies de contacte. Les propietats del coure es mantenen en les seves diferents aliatges com el bronze, el llautó o el níquel. La seva eficàcia ha quedat demostrada mitjançant experiments científics en hospitals de països com el Regne Unit o els Estats Units. A l'aeroport de Brasil, en les proves inicials realitzades a les superfícies de coure van demostrar que el nivell residual de bacteris que sobrevivien era de menys de 10 unitats formadores de colònies (UFC) per cm2. En les mateixes proves realitzades en superfícies d'acer inoxidable, els resultats van ser de més de 800 UFC per cm2.


Quin tipus de manteniment necessita un tub de coure al llarg del temps?

Al tractar-se d'un material que no es deteriora al llarg dels anys el manteniment que necessita és nul.

Quin material és més idoni per a la calefacció?

El coure, gràcies a la seva resistència a la combinació d'altes temperatures i pressions de treball, és el material més segur per a realitzar instal·lacions de calefacció.

Si no m'agrada el color natural del coure, puc canviar-ho?

Gràcies a la possibilitat d'aplicar pàtines a les canonades de coure podem aplicar diferents acabats de color al tub de coure, sense interferir mai en les seves propietats.
Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | © 2023 La Farga.